Tuesday, September 20, 2011

سر سبز‌ترین دستشویی و توالت‌های عمومی در پارکی‌ در تهران
برات طریقتی مسئول یکی از سرویس های بهداشتی
 در پارک آزادگان است که با خلاقیت خود به
تزیین فضای داخلی سرویس بهداشتی
این پارک پرداخته است

No comments:

Post a Comment