Tuesday, September 13, 2011

Rita - Shaneh - جدیدترین اجرای ریتا شانهريتا جهان افروز که مشهورترین خواننده زن اسرائیل است
 در سال 1962 در تهران و از والدينی اصفهانی الاصل به دنیا آمد

او در طول سالها محبوب ترين خواننده زن و
 پرفروش ترين هنرمند اسرائیل بوده است

No comments:

Post a Comment