Friday, November 25, 2011

طریقه کسب درآمد از فیسبوکبرید تو قسمت
Account

بعدش برید توی
Account setting

بعد برید پایینِ پایین این گزینه
Deactivate
رو انتخاب کنید

اکانت خود را غیر فعال کنید و
 برید سر کار و زندگیتون و
 کسب در آمد کنید

No comments:

Post a Comment