Friday, September 9, 2011

راه‌اندازی وبلاگ رسمی Google به زبان فارسی


گوگل در حدود یک ساعت پیش به طور رسمی
 در تویتر خود خبر ایجاد وبلاگ فارسی زبان خود
 را پس از سال ها جهت خبر رسانی در مورد
 محصولات خود برای کاربران ایرانی خبر داد


آدرس وبلاگ رسمی گوگل :

No comments:

Post a Comment