Tuesday, December 13, 2011

زندگیتتنها اتاقی همیشه مرتبه و همه چیز سر جاش می‌مونه
 که توش زندگی نکنی

اگه زندگیت گاهی آشفته میشه و هیچی سر جاش نیست
 بدون هنوز زنده‌ای

اما اگر همیشه همه چی آرومه و تو چقدر خوشحالی
 یه فکری برای خودت بکن

No comments:

Post a Comment