Wednesday, August 31, 2011

تهرانی ها رتبه اول جهان در مراجعه به سایت های سکسیبه گفته یک مقام ارشد سپاه پاسداران ایران، تهران در میان شهرهای جهان، رتبه اول مراجعه به سایت های اینترنتی جنسی را دارد

به گزارش خبرگزاری فارس ابراهیم بیانی معاون اطلاعات سپاه فجر استان فارس گفت بر اساس آمار دیگری در زمینه استفاده كاربران اینترنت از سایت‌های غیراخلاقی در بین ۱۸۲ كشور جهان تهران مقام نخست و شیراز رتبه پانزدهم را به خود اختصاص داده است

No comments:

Post a Comment