Thursday, October 13, 2011

لایک بزننآورده‌اند که

 شيخ به پیج عباسیون در فیس بوک می‌رفت
 و همه‌ی نوشته‌های اونها رو لایک می‌زد و
 به همه سفارش می‌کرد که لایک بزنن
. همه از این جوانمردی شيخ کف کردن
. شيخ سرش رو خاروند و گفت:
مگه این علامتا بیلاخ نیستند!
 

No comments:

Post a Comment