Tuesday, February 21, 2012

خاطرات خیلی عجیبندگاهی اوقات می خندیم به روزهای که گریه می کردیم
!!!گاهی گریه می کنیم به یاد روزهایی که می خندیدیم

No comments:

Post a Comment