Wednesday, August 10, 2011

One of the Best english-persian Dictionaries in the world!


LOL Graphic #1
 
خنده بر هر درد بی درمان دواست


Free fall: فال مجانی 

Long time no see: !دارم لونگ می‌‌پیچم ، نگاه نکن

San Jose: به ترکی‌ ، شما خوزه هستید

San Antonio: به ترکی‌ ، شما آنتونیو هستید

Bertolucci: چپ چشمی که بربر نگاهت می‌کند

Comfortable: بفرمایید سر میز

Cancun: باسنی که از پس هرکاری بر می‌‌آید

His friends: دوستان هیز

Parkinson: پسر سرایدار را گویند که در اتاقکی در پارکینگ زندگی‌ می‌کند

Velocity: (شهری که مردم آن از هر موقعیتی برای ولو شدن استفاده می‌‌کنند (شیراز

Categorize: نوعی غذای شمالی که با برنج و گوشت گراز طبخ می‌‌شود

Acrobat reader: ژیمیناستی که موقع اجرا گه می‌‌زند

Black light: سیانور

Refer: فرکردن مجدد مو

Good one: وانِ بزرگ و جادار

Config: باسن انجیری

Configure: ژستِ باسن

Sweetzerland: سرزمینی که مردمانش زیاد زر می‌‌زنند اما به دل‌ می‌‌نشیند

Accessible: عکس سیبیل

Very well: رها و آزادو افسارسرخود و بی تکلیف و سرگشته و بی جا و مکان

Life is too short: زندگی‌ در شرت سپری میشود

Shutter Island: شعبه‌ کبابی شاطر عباس در کیش

Please confirm: لطفا باسنتان را سفت کنید

Subsystem: صاحب دستگاه

Jesus: در اصفهان به بچه گویند که دست به چیز داغ نزند

Moses: در اصفهان به موز گویند

UNESCO: یونس کجاست؟

Porno: مملو از چیزهای جدید

Kanguru: استاد تعالیم عرفانی در قزوین

Media Player: آنکه سرِ دادن بازی در می‌آورد

George: در تبریز به گرگ می‌گویند

Good Luck: چه لاکِ قشنگی‌ زدی

Good Luck on your exams: به هنگام امتحانات لاکِ قشنگی زده بودی

Endoscopy: از ماتحت دیگری کپی‌ کردن

Legendary: ادارهٔ محافظت از لجن و کثافات شهری

Manager: به ترکی‌ ،منی جِر: جرم بده

Communication Board: کامیونی چه زمانی‌ شن را برد ؟

Avocado: کادو از طرف خانم آوا

Quintuplet: این تاپاله کجاست؟

What the hell: !چه دانهٔ خوشبویی

Cambridge: شهری که تعداد پلهایش انگشت شمار است

Liverpool: استخری که در آن تعدادی جیگر در حال شنا هستند
 
Finland : سرزمینی که مردمانش مشکل گرفتگی بینی‌ دارند


Damn You All : دم همتون گرم


Savage Blog : ساوجبلاغ

Latino : لات بازی ممنوع

Godzilla : خدای استفاده کردن از مرورگر موزیلا
Hairkul : آنکه روی شانه‌‌هایش مو دارد


Watergate : دروازه دولاب

No comments:

Post a Comment