Tuesday, February 14, 2012

امروز روز عشق است


  
ای ایزد یکتا
ای آفریننده خورشید و ماه
بیافرین امروزم را از سلامتی
عشق
محبت
 دوست داشتن
مهربانی
دوستی
و همدلی
رزق و روزی
امروز روز عشق ا ست
به ما کمک کن تا بتوانیم ببخشاییم
عشق بورزیم
محبت کنیم
و زندگی شاد و آرامی داشته باشیم

آمین

No comments:

Post a Comment