Monday, February 6, 2012

یک تقاضا از کلیه خانمهای مجرداز کلیه خانمهای مجرد قدبلند زیباروی
 واجد شرایط زیر تقاضا داریم تقاضانامه‌ها و
 رزومه خود را جهت * ربودن دل بنده * به
 صورت پیغام در قسمت نظرات یا به
وسیله ایمیل به نشانی بنده بفرستند

بدیهی است پس از انجام بررسی‌های کامل
نام افراد دارای صلاحیت به وسیله
 همین تریبون اعلام خواهد شد

:نکته

ما تو کارمون پارتی بازی نداریم
یعنی لطفا از قرار دادن پول نقد در نامه
 یا پیغام خود بپرهیزید و هی نگید
 !!!!ما فامیل فلانی هستیم

No comments:

Post a Comment