Monday, February 6, 2012

شام ایرانی - Shame Irani Part 1Yek ghesmatesh ta beh hal pakhsh shodeh
 ke inja baratoon mizaram
Ageh mitoonin donbal konin
Az 'Befarmaeen Sham' elham gerefteh shodeh
Va kholaseh mahsooleh vataneh 


No comments:

Post a Comment