Friday, March 30, 2012

دکتر پردیس ثابتیخانم دکتر پردیس ثابتی، دانشمند ایرانی دانشگاه معروف MIT و یکی از نابغه‌های دنیا با ایجاد تغییراتی در ژنوم انسانی به دنبال ارایه شیوه ای کاربردی برای مصون ساختن افراد در برابر انواع
 بیماریهای کُشنده است

این پژوهشگر سرشناس ایرانی، سومین زنی‌ست که با بالاترین درجات از دانشکده پزشکی هاروارد آمریکا فارغ التحصیل شده است. به گفته دانشمندان، تحقیقات این پژوهشگر ایرانی، دانش بشری درخصوص تکامل انسانی را تکمیل می کند.

دکتر پردیس ثابتی که به عنوان یکی از 100
 نابغه دنیا نیز معرفی شده است

No comments:

Post a Comment