Saturday, March 31, 2012

بیائیم ۱۳ بدر را با بدر کردن خاطرات بد و سبزی زندگی بهتر آغاز کنیمسفره هفت سینِ امسال دیگه کم کم باید جمع بشه و خجستگی و شیرینی نوروز 1391 هم ،با شیرنیها و تلخیهاش ، به خاطرات می پیونده ... فردا سیزده بدر به همگی خوش بگذره. سعی کنید رسوم و سنت هاش رو انجام بدید... سبزه نوروزی رو به آب روون بسپارید که بد یمنی و ناخوشی از وجودتون دور بشه و بره

حالا هم یه آرزو بکن : حالا یه سبزه گره بزن
  امیدوارم به آرزوت برسی
 No comments:

Post a Comment