Sunday, May 15, 2011

به بهانه برپایی نمایشگاه کتاب

myspace layouts

یار مهربان

من یار مهربانم، اما کمی گرانم
 چون جنس باد کرده در دست ناشرانم
درکل به قول ایشان کم سود و پر زیانم
 من گرچه اهل ایران این ملک شاعرانم
زیر هزار نسخه باشد شمارگانم
 مانند حال زائو در وقت زایمانم
   اغراق اگر نباشد صفر است راندمانم
 درد دلم شنیدی؟ حالا بخر بخوانم
 از بسکه شعر گفتم کف کرد این دهانم

«من شاعری جوانم منهای گیسوانم»

No comments:

Post a Comment