Tuesday, March 20, 2012

امروز در اولین روز از سال جدید , روز عیدخدای خوب من
امروز در اولین روز از سال جدید , روز عید
زیباترین سرنوشت را برای عزیزی که
 این نوشته را می خواند مقدر کن

خدایا مهربان من
بهترین روزگاران را برایش رقم بزن و
 او را در تمامی لحظات دریاب
 مبادا خسته , بیمار , افتاده و یا غمگین شود
دلش را سرشار از شادی کن
و آنچه را که به بهترین بندگانت عطا میکنی به او نیز عطا کن
سلامتی و موفقیت را بیش از بیش به او مرحمت کن

الهی آمین
 

No comments:

Post a Comment