Tuesday, May 10, 2011

گوگوش درمراسمِ بزرگ‌داشتِ زنده‌یاد بیژن پاک‌زاد


گوگوش  در مراسم یادبود زنده یاد بیژن پاکزاد


.

دیدار «گوگوش» با «لیلا فروهر» و «فریبا فروهر» در
 حاشیۀ مراسمِ بزرگ‌داشتِ زنده‌یاد «بیژن پاک‌زاد»
 که در رویس‌هال دانش‌گاهِ یو.سی.اِل‌.اِی برگزار شد


No comments:

Post a Comment