Thursday, January 26, 2012

از شوهر خبری نیست

 
با توجه به تحریم های جدید و تاثیرات اون
 بر قیمت سکه و طلا تا اطلاع ثانوی
 خبری از شوهر نیست

بشینید درستون رو بخونید فعلا، که شاعر میگه
چو هرگز نیابی نشانی ز شوی
 ز گهواره تا گور دانش بجوی


No comments:

Post a Comment