Sunday, January 29, 2012

اشباهاتماننصف اشباهاتمان ناشی از این است که
وقتی باید فکر کنیم، احساس می کنیم
و وقتی که باید احساس کنیم، فکر می کنیم

No comments:

Post a Comment