Tuesday, March 13, 2012

چهارشنبه سوری بر شما مبارکبیا در غروب آخرین سه شنبه سال برای گردگیری افکارمان
آتشی بیافروزیم کینه ها را بسوزانیم
زردی خاطرات بد را به آتش
و سرخی عشق را از آتش بگیریم

دوستان عزیز ایرانی در هر کجای این دنیا که هستید
 آرزو می کنم غم ها ..تلخی ها و بیماری ها
 در آتش چهارشنبه سوری شما بسوزه و
خاکستر شه و قلبهاتون با آتش عشق و محبت و شادی
و همه چیزهای خوب و دلخواهتون گرم شه

دوستان خوبم چهارشنبه سوری بر شما مبارک

!!!!شاد باشید

No comments:

Post a Comment