Sunday, January 8, 2012

فرم درخواست رسمی جهت ورود به ایمیل شخصی بعد از ملی شدن اینترنت
بسمه تعالی

اینجانب ......... فرزند ......... متولد ......... به‌شماره ملی ......... ش.ش ......... ت.ت ......... خواهان ورود به پست الکترونیک ......... با رمز ......... جهت انجام ......... می‌باشم. مستدعی است اقدامات لازم را مبذول فرمایید
No comments:

Post a Comment