Thursday, January 12, 2012

پروردگاراپروردگارا

امروزم را با نام تو اغاز میکنم
بنام تو که بی همتائی
واز تو میخواهم دراین روز پنجشنبه
 نعمتهایت را از من دریغ نکنی
 سلامتی و شادی
موفقیت و دوست داشتن

من میدانم انها را بمن عطا خواهی کرد
خدایااز تو میخواهم بیماران را شفا بخشی
که امیدشان تنها به توست
من ترا دوست میدارم و میدانم
تو نیز مرا دوست میداری

پس دست مرا بگیر

No comments:

Post a Comment