Sunday, January 8, 2012

در اين تصوير چه کسی رو می بیند ؟!


در اين تصوير به جز خط‌هاي عمودي سفيد
 و مشكي چه تصويري را مشاهده مي‌كنيد؟

براي مشاهده تصوير پنهان در اين مطلب مي‌توانيد
 از مانيتور چند قدم فاصله بگيريد حالا در
 اين تصوير چه مشاهده كرديد ؟؟

 

No comments:

Post a Comment