Tuesday, January 24, 2012

اینگونه نگاه کنيدمرد را به عقلش, نه به ثروتش!!!
زن را به وفايش, نه به جمالش!!!
دوست را به محبتش, نه به کلامش!!!
عاشق را به صبرش, نه به ادعايش!!!
... مال را به برکتش, نه به مقدارش!!!
خانه را به آرامشش, نه به اندازه اش!!!
اتومبيل را به کاراییش, نه به مدلش!!!
دانشمند را به علمش, نه به مدرکش!!!
مدير را به عمل کردش, نه به جایگاهش!!!
نويسنده را به باورهايش, نه به تعداد کتابهايش!!!
شخص را به انسانيتش, نه به ظاهرش!!!

No comments:

Post a Comment