Thursday, January 26, 2012

Facebook virus posts porn and violent imagesتووووووووووووووووووووووووووووووووجه
تووووووووووووووووووووووووووجه

..........مراقب ویروسهای فیسبوکی باشید.........

اخیرا در پیجهای مختلف ویروس جدیدی منتشر شده که با نمایش عکسها و فیلم های غیر اخلاقی از شما میخواهد که بر روی آن کلیک کنید و به محض اینکه شما برروی آنها کلیک کنید اکانت فیسبوک شما به این ویروس آلوده شده و برای دوستان شما، گروهایی که در آنها عضو هستید و حتی پیجهایی که لایک کردید به نام شما این عکسها و فیلم های غیر اخلاقی را منتشر میکند


No comments:

Post a Comment